គួរឲ្យណាស់ នៅក្មេងសោះ ! នារីក្មេងស្រស់ស្អាត ធ្វើឲ្យគ្រួរសាសោកសៅទាំងនិយាយថា «ពិតជាលឿនពេកហើយក្មួយស្រី សូនឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធទៅកាន់សុខគតិភព»…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរឲ្យណាស់ នៅក្មេងសោះ ! នារីក្មេងស្រស់ស្អាត ធ្វើឲ្យគ្រួរសាសោកសៅទាំងនិយាយថា «ពិតជាលឿនពេកហើយក្មួយស្រី សូនឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធទៅកាន់សុខគតិភព»…ពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ ចំពោះការបាត់បង់យុវតីវ័យក្មេងម្នាក់ មានទាំងរូបសម្ផស្ស មានទាំងសមត្ថភាពសម្ដែងរឿងខ្លីៗ ដាក់តាមបណ្ដាញសង្គម ដោយសារតែជួបហេតុករណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះ។ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកស្ត្រីម្នាក់មានឈ្មោះ ផាន់ សំណាង ដែលត្រូវជាសាច់ញាតិ បានបង្ហោះរូបភាព ព្រមទាំងសារបង្ហាញពីអារម្មណ៍សោកសៅថា៖ «ពិតជាលឿនពេកហើយក្មួយស្រី សូនឲ្យ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វិញ្ញាណក្ខន្ធទៅកាន់សុខគតិភព»។ឯម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកបុរសម្នាក់មានឈ្មោះ ថុន គឹមហោ ដែលជាមិត្តរួមក្រុមសម្តែង ក៏បានបង្ហោះសារ ចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំថា៖ «សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខប្អូនស្រី ពីក្រុមពន្លកថ្មីKS(កៀនស្វាយ)ផងណាប្អូនសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធប្អូនទៅអោយសុខកតិភពណា ប្អូន ហើយលឺថាមិត្តភក្តិប្អូនក៏រងរបួ-សបាក់ដៃបាក់ជើងដែរ»៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.