ល្អខ្លាំងណាស់..! លទ្ធផលតង់ទី១ កោះម៉ារីណាខាងជើងអាយុក្រោម១៩ឆ្នាំ (0) vs កម្ពុជាអាយុក្រោម១៩ឆ្នាំ (៦)..! (Live stream video)

សូមទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ការប្រកួតបាលទាត់AFC U-19 Championship 2020 Qualifiers ដែលកោះម៉ារីណាខាងជើងអាយុក្រោម១៩ឆ្នាំ vs កម្ពុជាអាយុក្រោម១៩ឆ្នាំ..! (Live stream video) ផ្សាយផ្ទាល់ការប្រកួត AFC U-19 Championship 2020 Qualifiers, ពូល G កោះម៉ារីណាខាងជើងអាយុក្រោម១៩ឆ្នាំ vs កម្ពុជាអាយុក្រោម១៩ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ “ទាំងអស់គ្នាដេីម្បីកម្ពុជា”Live streaming of AFC U-19 Championship 2020 Qualifiers, Group G Northern Mariana Islands U19 vs Brunei DS U19 2/Nov/2019 | National Stadium “Together for Cambodia”សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម មសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Reply