មានចឹងដែរ..!​ លួចស្រលាញ់កូនក្រមុំគេនៅជិតផ្ទះអស់២ឆ្នាំទើបហ៊ានសារភាព ចុងក្រោយ​បានត្រឹម…!

ប្រិយមិត្តដូចដែលបានជ្រាប់រូចមកហើយថ្មីៗនេះ មានការចាប់អារម្មណ៍ ណិងភ្ញាក់ផ្អើរជាខ្លាំង បន្ទាប់ពីមានគណនីមួយឈ្មោះ To Chhun បានបង្ហោះរូបភាព Pre-Weddingរបស់ខ្លួន ខ្លយន ព្រមជាមួយសារមួយដ៍គួរអោយចាប់អារម្មណ៍ ដោយអ្នកទាំង២បានលួចស្រលាញ់គ្នាឡើង២ឆ្នាំ ទើបហ៊ានសារភាព ហើយបានស្រលាញ់គ្នាជាច្រើនឆ្នាំទៀតទើបមានថ្ងៃនេះ។ដោយគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “លួចស្រលាញ់អ្នកជិតខាង2ឆ្នាំទើបហ៊ានសារភាព ស្រលាញ់គ្នាបាន6ឆ្នាំ ឥលូវក្ដីស្រម៉ៃក្លាយជាការពិតហើយបានកាន់ដៃអូនចូលរោងការហើយ Heang Heabg To Chhun photography 0963777745 / 078 617979″៕ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម
សូមទស្សនាទស្សនារូបភាពខាងក្រោមសូមទស្សនាទស្សនារូបភាពខាងក្រោម សូមទស្សនាទស្សនារូបភាពខាងក្រោម សូមទស្សនាទស្សនារូបភាពខាងក្រោម សូមទស្សនាទស្សនារូបភាពខាងក្រោម សូមទស្សនាទស្សនារូបភាពខាងក្រោម សូមទស្សនាទស្សនារូបភាពខាងក្រោម សូមទស្សនាទស្សនារូបភាពខាងក្រោម សូមទស្សនាទស្សនារូបភាពខាងក្រោម សូមទស្សនាទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Reply